Strategi

Hvad skal kendetegne vores investeringer:

  • God kemi med ejerne og ledelsen i de virksomheder, vi investerer i.
  • Et forretningsgrundlag der er klart og kan udvikles.
  • Et produkt eller et koncept med potentiale (gerne unikt), der har eller kan få ”en strategisk konkurrencefordel” i markedet.
  • En identificeret mulighed for vækst og/eller muligheder for optimering af driften.

 

Scenarier

Alle investeringer sker ud fra et ønske om at udvikle virksomheden og med udgangspunkt i følgende scenarier:

 

Medinvestor

Vi indtræder som medansvarlig partner i din virksomhed. Vi er fleksible omkring vores ejerandel og ejerandelen kan være mindre end 50% (minoritetsaktionærer).
Det afgørende er, at vi har god kemi og at der etableres god sparring omkring retning og strategi for din virksomhed, så virksomheden udvikles og samarbejdet bliver udbytterigt.

 

Generationsskifte / Ejerskifte

Der kan både være tale om et familie-generationsskifte eller et salg af virksomheden, hvor der samtidig foretages ændringer i ledelsen af virksomheden.

 

Turnaround / midlertidige likviditetsudfordringer

Investeringen vil blive baseret på en ny solid strategi for virksomheden.